dsvamb.cz

Podmínky pro příjem

 • vlastní rozhodnutí a souhlas pro život v tomto zařízení
 • řádně vyplněná žádost o přijetí
 • starobní nebo invalidní důchod 
 • další skutečnosti hodné zřetele (viz cílová skupina)
 • uzavřená Smlouva o poskytnutí služby sociální péče

Obecným pravidlem pro odsouhlasení přijetí je vyjádření přijímací komise ve složení: 

ředitel, sociální pracovník, vedoucí přímé obslužné péče, zástupce Kongregace SCB. Řídí se pořadníkem žádostí, sociální potřebností a uvolněným místem v Domově

Překážky příjmu

 • infekční a parazitární choroby
 • demence vyžadující umístění v sociálním zařízení se službou ,,domov se zvláštním režimem“ 
 • tuberkulóza v akutním stádiu
 • psychózy a psychické poruchy, které ohrožují ostatní klienty
 • alkoholismus a toxikománie
 • zdravotní stav, který vyžaduje akutní nemocniční péči
 • vlastnosti, které by závažně narušovaly kolektivní soužití