dsvamb.cz

Způsob příjmu plateb

Domov pro seniory a zdravotně postižené.

  1. Obyvatelům je v souladu se Smlouvou a se zákonem č.108/2006 Sb. odečteno 15% z důchodu jako kapesné, které musí Obyvatel obdržet, nedohodne-li se s Poskytovatelem jinak. 
  2. Ze zbývající části důchodu bude odečtena částka potřebná k úhradě pobytu v Domě, dále budou odečteny ostatní platby (léky, ostatní nákupy, vyžádané platby apod.) a zbývající část bude vyplacena nebo převedena na konto Obyvatele dle jeho pokynů. 
  3. V případě, že by Obyvatel nebyl schopen pokrýt po odečtení kapesného vzniklé náklady na pobyt, bude o úhradu požádán příbuzný nebo jiný plátce dle určení Obyvatele, viz Dohoda o úhradě. 
  4. Příspěvek na péči Obyvatel poskytne Domu tak, že dá pokyn k zasílání příspěvku Poskytovateli.
  5. Převzetí veškerých plateb potvrdí Obyvatel svým podpisem