dsvamb.cz

Podporují nás

Spolupráce se školami

V Domě sv. Antonína absolvují praktické vyučování žáci středních a vyšších odborných škol. Těší nás, že k nám někteří tito žáci přicházejí dále jako dobrovolníci nebo brigádníci, případně u nás získají i dlouhodobější práci.

Spolupráce s ÚP

Dům umožňuje v našem zařízení bezplatnou praxi lidem, kterým Úřad práce uhradil rekvalifikaci na profesi pracovníků v sociálních službách-ošetřovatelka, pečovatelka v sociálních službách. Někteří absolventi těchto rekvalifikačních kursů již pracují, nebo projevili zájem pracovat v našem zařízení. 

Dům sv. Antonína velmi úzce spolupracuje s Úřadem práce také ve věci projektů Veřejně prospěšných prací (VPP) a Společensky účelného místa (SÚPM).

Partnerství

Pracovníci Domu sv. Antonína v Moravských Budějovicích si průběžně prohlubují odbornou kvalifikaci účastí na školeních a seminářích a sledují trendy v oblasti sociální péče u nás i v zahraničí.

Dobrovolníci

Dobrovolnická práce je výrazem určitého životního postoje k důležitým lidským hodnotám. V zahraničí je velmi rozšířena a ceněna. Jsme velmi vděčni, že i v našem okolí se najdou lidé, kteří věnují obyvatelům našeho domova svůj čas bez nároku na jakoukoli odměnu. 

Pomoc dobrovolníků je velmi užitečná a prospěšná. Mají čas na činnosti, které nemůže personál ani při té nejlepší vůli zvládat v běžném provozu. 

Dobrovolníci našim obyvatelům čtou, hrají a zpívají, promítají diapozitivy, nakupují jim, doprovázejí je na procházkách po zahradě, zvláště lidi na vozíčku. Vůbec není třeba vymýšlet nějakou zvláštní a složitou činnost, úplně stačí lidem naslouchat, povídat si s nimi, projevit účast s jejich radostmi, starostmi a problémy. Dobrovolnická práce umožňuje lidem poznat, že když svůj čas investují smysluplně – do pomoci druhým – prožijí na vlastní kůži to, že platí: ,,čím víc dáváme, tím víc dostáváme“. 

Jako dobrovolníci přichází do Domu sv. Antonína jednotlivci, zaměstnanci různých firem (nejčastěji např. ČEZ, Innogy,…) nebo studenti vrámci projektu MODLITBA A SLUŽBA sester boromejek.

Odkazy

Sponzoři