dsvamb.cz

Výše úhrad

Výše úhrad za poskytované služby

Za poskytnutou celodenní stravu uhradí Obyvatel Domu částku uvedenou ve Smlouvě.

Úhrada za ubytování je dle počtu lůžek na pokoji.

Doprava Osob a jejich věcí bude účtována Osobě na základě předem stanovené smluvní ceny.

Úhrada za péči se stanoví v Domově pro seniory ve výši přiznaného příspěvku na péči.

Služby zajišťované externími poskytovateli budou hrazeny dle ceníku těchto poskytovatelů (kadeřník, pedikúra…)

Způsob plateb je ošetřen ve Smlouvě a Dohodě o zajištění osobních věcí. 

Nepřítomnost v Domě bude finančně vyrovnána částečným vrácením úhrady, a to tak, jak je uvedeno ve Vnitřních pravidlech domova.