dsvamb.cz

Pro zájemce

Dům poskytuje obyvatelům a klientům sociální služby, které lze rozdělit na tři základní okruhy.

Ubytování

Ubytování je poskytováno v jedno, dvou, tří a více lůžkových pokojích a přesná specifikace je uvedena ve Smlouvě. Součástí ubytování je i péče o osobní prádlo a oblečení, které je z tohoto důvodu označeno osobním číslem. Dále úklid, teplo, teplá užitková voda. Domov pro seniory: kapacita 83 lůžek

Stravování

Poskytovatel zajišťuje Obyvateli celodenní stravu, která se skládá ze snídaně, dopolední svačiny, oběda, odpolední svačiny a večeře, příp. druhé večeře, které jsou zveřejňovány předem na týdenním jídelním lístku schváleném stravovací komisí, lékařem a vrchní sestrou. Poskytovatel dále zajišťuje stravování podle individuálního dietního režimu Obyvatele. Jedná se o dietu č. 2,3,4,9, i v kombinaci mletá, mixovaná. 

Úkony péče

Poskytovatel je povinen poskytnout Obyvateli základní služby a další služby v souladu se Smlouvou. V případě, že Obyvatel je příjemcem příspěvku na péči zajistí Poskytovatel pravidelnou pomoc v rozsahu dle stanoveného stupně závislosti, viz § 9 zákona č. 108./2006 Sb. Příspěvek na péči je Obyvatel povinen poskytnout Poskytovateli, a to formou souhlasu se zasíláním na číslo účtu Domu.

Součástí poskytovaných služeb je i zdravotnická péče

  • Zdravotnickou péči poskytuje obyvatelům praktický lékař, který je v Domě dva dny v týdnu. 
  • V případě potřeby i na telefonické zavolání. 
  • V akutních případech zajistí zdravotní sestra pohotovostní lékařskou službu. 
  • Poskytovatel zajistí nepřetržitou dostupnost kvalifikované zdravotní sestry, která má oprávnění pracovat bez dohledu lékaře.
  • Poskytovatel zajistí Obyvateli nákup ordinovaných léků na předpis i ve volném prodeji oproti úhradě.
  • Vyúčtování těchto plateb je prováděno ve stanoveném zúčtovacím období v souladu se Smlouvou. 
  • V případě úmrtí Obyvatele, který nemá pozůstalé, Dům zajistí vypravení pohřbu a dále udržuje hroby v důstojném stavu. 
  • Náklady budou uhrazeny z pozůstalosti Obyvatele.