dsvamb.cz

Veřejná sbírka na vybudování přístavby Domu sv. Antonína

číslo účtu: 131-735360277/0100                                              více informací o veřejné sbírce naleznete zde

 

   Cílem  projektu  je  výstavba  zcela  nové  budovy,  jež  bude  respektovat  poslání  Domu sv. Antonína, tedy umožnit seniorům, kteří se neobejdou bez pomoci druhé osoby, důstojné a kvalitní prožití života s důrazem na tradiční křesťanské hodnoty. Díky navýšení kapacity bude možné v budoucnu přijmout více uchazečů o sociální služby. 

   Nový ubytovací pavilon bude umístěn jižně od stávající budovy Domova sv. Antonína. Návrh propojení se stávající budovou spojovacím krčkem je důležité pro provoz a aktivity Domova. Budova je navržena nepravidelného protáhlého půdorysného tvaru a je situována svojí delší stranou rovnoběžně s jihozápadním průčelím stávající budovy Domova. Pavilon bude výškově osazen do stávajícího terénu tak, aby byla jednak umožněna přímá bezbariérová komunikace mezi novostavbou a stávající budovou Domova a zároveň byl realizován bezbarierový přístup do objektu z hlavní areálové komunikace.

   Ubytovací  pavilon  je  navržen  jako  nepodsklepená  pětipodlažní  pravoúhlá  budova s ustupujícím pátým podlažím, které nese plochou střechou se střešní nástavbou výtahové šachty. Díky realizaci projektu dojde k vytvoření 38 pokojů pro klienty domova pro seniory.

   Jednotlivé podlaží tvoří pokoje s vlastním sociálním zázemím pro obyvatele, sesterna, denní místnost personálu, společenská místnosti s jídelnou pro obyvatele, společná koupelna a nezbytné prostory pro personál. Při realizaci projektu bude potřeba i zvýšit počet pracovníků.

   Projektem vznikne ultramoderní veřejná budova v pasivním energetickém standardu. Zdrojem tepla jsou tepelná čerpadla.. Střecha budovy je tzv. „zelená střecha“. Srážková voda je svedena do akumulačních nádrží a je zpětně využívána – „šedá voda“. V rámci přístavby budou vybudovány nové přípojky elektrického a kanalizačního vedení.   

   Výstavba začala v říjnu 2023, předpokládané ukončení realizace projektu je 31. 3. 2025.

 

                                                                      Vizualizace přístavby