Pro zájemcePro veřejnostPro veřejnostPro média

Rozsah služeb

Dům poskytuje obyvatelům a klientům sociální služby, které lze rozdělit na tři základní okruhy.

Ubytování

je poskytováno v jedno, dvou a třílůžkových pokojích a přesná specifikace je uvedena ve Smlouvě. Součástí ubytování je i péče o osobní prádlo a oblečení, které je z tohoto důvodu označeno osobní značkou. Dále úklid, teplo, teplá užitková voda. 

Stravování

Poskytovatel zajišťuje Obyvateli celodenní stravu, která se skládá ze snídaně, dopolední svačiny, oběda, odpolední svačiny a večeře, příp. druhé večeře, které jsou zveřejňovány předem na týdenním jídelním lístku schváleném stravovací komisí, lékařem a vrchní sestrou. Poskytovatel dále zajišťuje stravování podle individuálního dietního režimu Obyvatele. Jedná se o dietu č. 2,3,4,9, i v kombinaci mletá, mixovaná.

Úkony péče

Poskytovatel je povinen poskytnout Obyvateli základní služby a další služby v souladu se Smlouvou. V případě, že Obyvatel je příjemcem příspěvku na péči zajistí Poskytovatel pravidelnou pomoc v rozsahu dle stanoveného stupně závislosti, viz § 9 zákona č. 108./2006 Sb. Příspěvek na péči je Obyvatel povinen poskytnout Poskytovateli, a to formou souhlasu se zasíláním na číslo účtu Domu.

 

Součástí poskytovaných služeb je i zdravotnická péče

  • Zdravotnickou péči poskytuje obyvatelům praktický lékař, který je v Domě pravidelně dva dny v týdnu, v případě potřeby i na telefonické zavolání. Pro klienty, kteří mají jiného lékaře je zajištěno telefonické spojení do jeho ordinace, případně domů.
  • V akutních případech zajistí sloužící zdravotní sestra RZP.
  • Poskytovatel zajistí Obyvateli nákup ordinovaných léků na předpis i ve volném prodeji oproti úhradě.
  • Vyúčtování těchto plateb je prováděno ve stanoveném zúčtovacím období v souladu se Smlouvou.
  • V případě úmrtí Obyvatele, který nemá pozůstalé, Dům zajistí vypravení pohřbu a uložení do hrobu Domu sv. Antonína, které udržuje v důstojném stavu.
  • Náklady budou uhrazeny z pozůstalosti Obyvatele.