Pro zájemcePro veřejnostPro veřejnostPro média

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVY

Informace - Návštěvy v Domě sv. Antonína od 8. 12. 2020

Na základě doporučeného postupu MPSV č.17/2020 pro aplikaci krizového usnesení Vlády ČR č. 1264 se rozšiřují výjimky ze zákazu návštěv v domovech sociální péče.

Zákaz návštěv se nově nevztahuje na:

- osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, vystavený odběrovým centrem, praktickým lékařem nebo laboratoří.

- na osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad vystavený odběrovým centrem, praktickým lékařem nebo laboratoří.

„Poskytovatel sociálních služeb nemá povinnost toto testování zajistit svými zaměstnanci.“

Z kapacitních důvodů nejsme schopni personálně zajistit testování návštěv.

Zdravotní sestry se starají primárně o naše obyvatele. Využijte prosím možnosti odběrných míst kraje Vysočina- Jihlava, Třebíč.

Ředitel domova dle možností našeho zařízení stanovil tato pravidla návštěv:

Návštěvní doba:

úterý   od 13 - 16 hod.

sobota od   9 - 11 hod. a 13 - 16 hod.

Návštěvu je nutno předem telefonicky objednat:

Bc. Ludmila Čáblová – tel. 734 334 007

Návštěva bude umožněna za těchto podmínek:

- Při vstupu si návštěva dezinfikuje ruce

- Bude jí změřena teplota a vyplní dotazník

- Maximálně dva návštěvníci u jednoho obyvatele

- Doba návštěvy je 1 hod.

- Po celou dobu návštěvy používají ochranné pomůcky dýchacích cest - minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95, který si sami přinesou (prosím neplánujte proto návštěvu s tím, že budete jíst či pít se svým blízkým).

V Moravských Budějovicích 4. 12. 2020 ředitel domova Ing. Petr Žák