Pro zájemcePro veřejnostPro veřejnostPro média

Konference 2014

„Evangelijní škola slabosti" P. Cyril Vojtěch Kodet, ThD., O. Carm,převor Konventu Karmelitánského řádu v Praze – Liboci, exercitátor

Přednášku stáhnout zde

„Syndrom pomocníka" PhLic. Kateřina Lachmanová, ThD.,vyučuje na KTF v Praze, pracuje jako psychoterapeutka pod Pastoračním střediskem Arcibiskupství pražského a řídí redakci Karmelitánského nakladatelství

„Ochrana života v právním systému" R.D. Mgr. Robert Prodělal,farář ve farnosti Pavlice u Znojma

Přednášku stáhnout zde

„Ortopedické výkony u seniorů" MUDr. Alena Matějková, zástupkyně primáře oddělení ortopedie nemocnice v Třebíči

Přednášku stáhnout zde